Risi në Administratën
Publike dhe Private

  • Kategorizim i pozicioneve
  • Planifikim i vazhdueshmërisë
  • Manaxhim i performancës organizative
Bashkëpuno me imp

Klasifikim dhe Kategorizim
Personelit në vijim të strategjisë për Succession Planning - Planifikim për Vazhdueshmëri,

Rekrutim dhe Perzgjedhje
shërbimet e duhura, me kosto efektive, për të ndihmuar që të ndërtohet një forcë punëtore

Monitorim dhe Vleresim
fokusohet jo vetëm te idividi si pjesë e personelit, por edhe te grupet e punë, programet, dhe

Shpërndarja e sektorëve sipas shërbimeve të kryera nga IMP 2012-2013

  • Banka dhe Institucione Financiare
  • Kompani Mediatike
  • Kompani Sigurimesh
  • Administrata Publike Shtetërore
  • Telemarketing - Call Center
Shperndarja e Sherbimeve sipas Sektoreve

Prezantimi

Për Klientë

Shërbime HR

Trajnime

Suksese

Partnerët Tanë

 
 

Na Kontaktoni

  • Mobile: +355 69 61 62 321
  • Mobile: +355 69 68 68 383

Jemi Social

Jemi në Rrjetet Sociale. Na ndiqni dhe mbani kontakt të vazhdueshëm me ne për lajmërimet dhe ofertat tona më të fundit.
You are here: Fillmi